Zpracování osobních údajů

Stiskem tlačítka „Souhlasím“ udělujete souhlas podnikateli Michala Šmikmátorová, se sídlem Údolní 408/52, IČ: 66577004

 1. , (dále jen „Správce“) se zpracováním těchto vašich osobních údajů:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • fakturační a korespondenční adresa
 • e-mail
 • telefonní číslo
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, adresu, telefonní číslo a e-mail správce zpracovává za účelem vyřízení objednávky, zaslání na korespondenční adresu, příp. telefonický kontakt pro upřesnění objednávky. Tyto údaje budou uloženy po dobu 2 let od uzavření kupní smlouvy.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@drevena-razitka.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti – Údolní 408/52, 602 00, Brno.
 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), máte právo
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Dále vás v souladu s čl. 13 Nařízení informujeme, že
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,